Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Doktorand i något av Humanistiska fakultetens forskarutbildningsämnen

Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet utlyser en anställning som doktorand i något av humanistiska fakultetens forskarutbildningsämnen.

Vi söker dig som är intresserad av att utveckla forskning inom något av fakultetens forskarutbildningsämnen som syftar till att ”… stärka grundläggande demokratiska värden inom tanke-, åsikts-, yttrande-, och religionsfrihet. Forskningen kan alltså ha sin tyngdpunkt inom vitt skilda ämnen såsom idéhistoria, tryckfrihet, presshistoria, publicistiska frågor såsom mediers organisation och frihet, utgivaransvar, samt etik, opinionsbildning och minoritetsfrågor” (enligt avtal med Handelskompaniet).

Finansieringen av denna anställning kommer från avyttringar av tillgångar i Göteborgs Handelskompanis konkursbo. Avyttringarna förvaltas i sin tur av två gode män. I avsikt att göra en del av avkastningen nyttobärande har gode männen såsom företrädare för förmögenhetsmassan Göteborgs Handelskompanis Deposition (Handelskompaniet) ingått ett avtal med Göteborgs Universitet i vilket ovanstående villkor har angivits för deposition av medel.

Forskarutbildningsämnen
Utbildning på forskarnivå kan erbjudas i följande ämnen:
1. Afrikanska språk
2. Antikens kultur och samhällsliv
3. Arabiska
4. Arkeologi
5. Datalingvistik
6. Engelska
7. Etnologi
8. Filmvetenskap
9. Genusvetenskap
10. Grekiska
11. Historia
12. Idé- och lärdomshistoria
13. Japanska
14. Konst- och bildvetenskap
15. Kulturstudier
16. Latin
17. Lingvistik (f.d. allmän språkvetenskap)
18. Litteraturvetenskap
19. Logik
20. Musikvetenskap
21. Nordiska språk
22. Praktisk filosofi
23. Religionsvetenskap
24. Romanska språk
25. Slaviska språk
26. Spanska
27. Språkvetenskaplig databehandling
28. Svenska som andraspråk
29. Teoretisk filosofi
30. Tyska
31. Vetenskapsteori

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär studier på forskarnivå som omfattar 240 högskolepoäng, motsvarande fyra års heltidsstudier. I detta ingår att, i enlighet med en individuell studieplan och i samarbete med sin handledare, formulera och genomföra ett avhandlingsprojekt som ska leda till en doktorsavhandling. Därtill ingår att avlägga föreskrivna doktorandkurser. Doktoranden förväntas vara aktiv i forskningsmiljön och den dagliga verksamheten vid institutionen. Utbildningen leder till en filosofie doktorsexamen inom något av fakultetens forskarutbildningsämnen.

Behörighet
För att kunna komma ifråga för antagning måste den sökande uppfylla kraven för grundläggande behörighet enligt Högskoleförordningen (kap 7 § 39) samt kraven för särskild behörighet.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i ett ämne vid den humanistiska fakulteten se respektive allmän studieplan:
http://hum.gu.se/utbildning/forskarniva/studieplaner

Bedömningsgrund
Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. De bedömningsgrunder som gäller för respektive forskarutbildningsämne finns i de allmänna studieplanerna. http://hum.gu.se/utbildning/forskarniva/studieplaner.

Därutöver kommer särskild vikt att fästas vid följande:
• Beskrivning av det forskningsområde vederbörande önskar utveckla och på vilket sätt detta syftar till att ”… stärka grundläggande demokratiska värden inom tanke-, åsikts-, yttrande-, och religionsfrihet”.
• Institutionens handledningsresurser inom området för doktorandens forskningsinriktning.

Anställning
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid. Anställningen placeras vid någon av fakultetens sex institutioner.
Tillträde enligt överenskommelse.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Kontaktuppgifter för anställningen
Prodekan: Göran Larsson
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori:Lena Eriksson
Institutionen för historiska studier: Lars Hermanson
Institutionen för kulturvetenskaper: Alf Björnberg
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion: Arne Rasmusson
Institutionen för språk och litteraturer: Gunhild Vidén
Institutionen för svenska språket: Henrik Rosenkvist 

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Till ansökan bifogas:
• Personligt brev där du beskriver det forskningsområde du önskar utveckla och på vilket sätt detta syftar till att ”… stärka grundläggande demokratiska värden inom tanke-, åsikts-, yttrande-, och religionsfrihet”.
• CV/ meritförteckning
• Projektskiss (se respektive allmän studieplan för mer instruktioner om hur projektskissen ska utformas).
• Vidimerade kopior på examensbevis och bevis på särskild behörighet (utdrag ur LADOK) samt andra dokument som är relevanta för anställningen och som du vill åberopa.
• Kopior av examensarbeten, uppsatser och andra publikationer som du vill åberopa.
• Kontaktuppgifter till akademiska referenspersoner.

Övrigt
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning.

Ansökan ska vara inkommen senast 2017-10-09

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid. Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?